Andre utvalgsmøte: Teams, 18. oktober 2023

På musikkutvalgets andre møte startet arbeidet med en faglig tilnærming til noen av temaene i mandatet. Dette innebar blant annet presentasjoner fra to av utvalgsmedlemmene.

Kim Wigaard Johansen presenterte erfaringer fra sitt arbeid med Demenskoret, et kor for mennesker med demens som han dirigerte. Arbeidet er del av et større forskningsprosjekt (CREMAH, NMH) og ble dokumentert i en tv-serie som ble sendt på NRK i 2023.

Presentasjonen initierte en diskusjon i utvalget om musikkens betydning for folkehelsa og for grupper og individer i samfunnet.

Utvalgsmedlem Torgeir Uberg Nærland holdt deretter et innlegg som tok utgangpunkt i fire nøkkelperspektiver for musikk som samfunnskraft. Ved å forstå musikk og ideologi, musikk og fellesskap, musikk og identitet og musikk i offentligheten, gir dette perspektiver til å forstå musikkens betydning for grupper, individer og fellesskap i samfunnet.

Diskusjonene knytter seg blant annet til mandatets punkt om å identifisere ulike typer verdier som musikk bidrar til å skape for individer, grupper og samfunnet som helhet.

Skjermdump fra Teams under Musikkutvalgets andre møte. Bildet viser utvalgsmedlemmer lyttende til Kims presentasjon, som var illustrert med bilder fra tv-serien Demenskoret på NRK. Foto: Skjermdump fra Teams/NRK