Tage Johnsen (mottatt 15.11.23)

Aldri noe problem å gi støtte til idrettsnasjonen Norge, men å forstå hvor viktig musikk og kultur er for befolkningen er det bare vi kulturentusiastiske som forstår…vi er mange og vi vil gjerne fortsette. Istedet for å legge ned musikklinjer i videregående er en skam!!