Den norske kirke (mottatt 7.11.23)

Den norske kirke om kirkens bidrag i norsk musikkliv
Vedlegg: Kunst trenger et marked. Nils August Andresen, Aftenposten, 17.10.09
Vedlegg – kirkens musikkvirksomhet 2019 og 2022