Hvis du har kommentarer og/eller innspill til utvalgets arbeid og mandat, kan du sende en e-post til utvalget. Utvalget vil lese og ta med seg alle innspill videre i arbeidet, men har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser.

Du kan sende e-post til fosterhjemsutvalget(a)bld.dep.no

Kommentarer og/eller innspill til utvalgets arbeid og mandat kan også sendes inn via skjemaet under. Sekretariatet mottar din e-post og formidler videre til utvalget.