Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå rammebetingelser for ordinære fosterforeldre. Utvalget består av ti medlemmer som har ulik fagbakgrunn og erfaring fra barnevernsområdet. Du kan lese mer om utvalgets medlemmer her.

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når omsorgssituasjonen er slik at barn ikke kan bo sammen med sine foreldre. Fosterhjem skal gi barna den trygghet, omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Dette krever trygge fosterforeldre som får god oppfølging, tilrettelegging og hjelp til hvordan de skal takle vanskelige situasjoner. Dette krever også gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser.

Utvalget skal i hovedsak utrede hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. Formålet med utredningen er å utrede rammevilkårene, og å foreslå endringer som kan føre til større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpasset tiltak.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU desember 2018.

Les mandatet her.

Fra venstre: Svein Ove Ueland, Irene Belt Friborg, Anika Kurshed, Lena Lauritsen Bendiksen, utvalgsleder Ellen Seip, Amy Holtan, statsråd Solveig Horne, Thomas Johansen, Tore Nilssen og Arild Riege. Karete Johansen var ikke til stede da bilde ble tatt.