Fosterhjemsutvalget nærmer seg en innspurt, og bruker tid på kapittelutkast med ulike løsninger og forslag. Utvalget har hatt tre møter etter påske. 12. april fikk vi presentert en kartlegging Vista Analyse har utført på oppdrag fra utvalget. Kartleggingen har blitt gjennomført som en kombinert spørre- og intervjuundersøkelse, og gir nyttig bakgrunnsstoff om kommunens praksis både når det gjelder faglige tiltak, økonomiske rammevilkår og samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre tjenester. Rapporten fra Vista Analyse vil bli offentliggjort etter at utvalget har levert sin innstilling. 

29. mai fikk utvalget besøk av en av nestorene på fosterhjemsområdet, Vigdis Bunkholdt, som hadde blitt utfordret til å kommentere sentrale punkter i utvalgets mandat ut fra sin erfaring og kompetanse på feltet.

Siste utvalgsmøte før sommeren ble holdt 14. juni. Utvalget hadde denne gangen utfordret Elisabeth Backe-Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, til å komme med noen refleksjoner rundt ulike problemstillinger som utvalget jobber med.