Fosterhjemsutvalget har hatt fire møter høsten 2018. Møtene omhandlet i hovedsak utforming av ulike løsninger og forslag.

30. august fikk utvalget besøk av Kirsten Sandberg som er professor på Institutt for offentlig rett ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

I tillegg har utvalgsleder og sekretariat hatt møter med blant annet Norsk Fosterhjemsforening og fosterforeldre i ordinære fosterhjem.