Fosterhjemsutvalget møttes 5. og 6. desember 2017 i Oslo.

Under møtet hadde utvalget møte med ordføreren i Arendal kommune, fag- og profesjonsforbundet Fellesorganisasjonen og Helsetilsynet. Alle ga viktige innspill til utvalgets videre arbeid.  Utvalget startet også diskusjonene av enkelte hovedpunkter i mandatet: økonomiske rammebetingelser for fosterhjem, faglige tiltak i fosterhjem og spørsmål knyttet til trygd og pensjon.

Utvalgets neste møte er 8. februar 2018.