I møtet holdt Eirik Christopher Gundersen et innlegg om filosofiske perspektiver på fosterhjemsomsorgen. Asgeir Falch Eriksen presenterte en kunnskapsoppsummering Nova har gjort for utvalget om tiltak rettet mot fosterhjem. Begge ga nyttige refleksjoner og innspill til utvalgets videre arbeid. Utvalget gikk også dypere inn i problemstillinger og veien videre.

Utvalgets neste møte er i København hvor vi skal ha møter med relevante offentlige institusjoner og forskningsinstitutter.