Hvem kan benytte tjenesten:

De som kan benytte våre tjenester, er alle som benytter tjenester fra DSS.

Forutsetninger:

Alle kunder skal ha en dedikert sikkerhetsansvarlig og ha rutiner for å følge opp meldinger om sikkerhetshendelser.

Beskrivelse av tjenesten:

 • Håndtering av sikkerhetshendelser
 • Koordinering
 • Hindre ytterligere ødeleggelse og/eller økonomisk tap
 • Assistanse i forbindelse med opprydding og gjenetablering av tjenester
 • Overvåking og varsling
 • Identifisering av uønsket trafikk basert på et oppdatert trusselbilde
 • Varsling om infiserte maskiner og annet misbruk
 • Forebyggende virksomhet
 • Videreformidling av viktige sikkerhetsadvarsler som er spesielt relevante for sektoren
 • Implementering og vedlikehold av sikringstiltak
 • Utvikling av sikkerhetsarkitektur for sektoren