DSS’ visjon er ”et effektivt og attraktivt byråkrati”.

Det innebærer at vi skal ta ansvar for effektivitet ved å tilby departementene, inkludert SMK, gode systemer og effektive fellesfunksjoner. Videre at departementene skal være attraktive arbeidssteder med velfungerende fellestjenester og god sikkerhet. DSS har en sentral rolle i å sikre at departementsfellesskapet fungerer på en god måte.

Derfor må vi være en dyktig og profesjonell tjenesteyter på alle våre 4 definerte virksomhetsområder:

  • Sikkerhetstjenester
  • Digitale tjenester
  • Administrative- og fasilitetstjenester
  • Formidlings- og kommunikasjonstjenester