Offentlig sektor møter konstante krav om effektivisering, forenkling og brukerorientering. Dette utfordrer vår evne til endring på alle nivåer i forvaltningen. Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til frokostseminar der tre toppledere vil fortelle om sine erfaringer med endringsprosesser. De vil dele refleksjoner knyttet til hvorfor endring er nødvendig, og hvordan man kan gå frem for å skape rom for utvikling og ha fokus på langsiktige effekter.

frokost-omstilling

Inga Bolstad, riksarkivar og leder for Arkivverket, Mari Trommald, direktør for Bufdir, Bård Øistensen, direktør for Husbanken og Beate Karlsen, avdelingsdirektør i AFF og direktør for Solstrandprogrammet kommer!

Vi håper du også kommer!

Klikk her for mer informasjon om seminaret.

Klikk her for påmelding.
Påmeldingsfrist er 10. november!