Frokostseminar: Omstilling er nødvendig – hvordan mobilisere endringsvilje og sikre gevinster?

Date: 14. november 2016

Time: 08:30 – 10:00

Frokost serveres fra kl 08:00.

Sted: Plenumssalen i R4, Einar Gerhardsens plass 1, 0179, Oslo, Norge (husk legitimasjon)

Ledere i offentlig sektor møter konstante krav om effektivisering og høy kvalitet i tjenestene. Dette utfordrer evnen til endring på alle nivåer i forvaltningen. Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til frokostseminar der tre fremtredende toppledere vil fortelle om sine erfaringer med endringsprosesser. De vil dele refleksjoner knyttet til hvordan man kan gå frem for å skape rom for utvikling og ha fokus på langsiktige effekter.

Målgruppe: Seminaret er spesielt rettet mot ledere i staten, men er åpen for alle
Påmeldingsfrist: Torsdag 10. november