Kari Odland – Tannleger i Privat Sektor (TiPS)

Se vedlagte innspill fra TiPS.

Innspill-til-Tannhelseutvalget.pdf