Tannhelseutvalget

Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 12. august 2022. Utvalget består av 13 medlemmer og er ledet av Evy-Anni Evensen.

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Formålet er å legge frem ulike modeller for en tannhelsetjeneste som kan bidra til bedre tilgjengelighet i hele landet. Utvalget skal blant annet utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak. Dette innebærer å vurdere en økning av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester, for eksempel gjennom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, gjennom stønad til tannbehandling over folketrygden og/eller tannhelsetjenester integrert i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skal legge frem sin utredning (NOU), og har fått ny frist 1. oktober 2024.

Aktuelt

Utvalget inviterte en rekke organisasjoner til digitalt innspillsmøte 7. desember 2022. Det er fortsatt mulig for alle, både organisasjoner og privatpersoner, å levere skriftlige innspill her på utvalgets nettside. Se innspillsfunksjon i egen fane.