Stefan Hauptig

Narkosekapasiteten på sykehus må forbeholdes dem som av medisinske årsaker trenger den.
Pasienter som ikke har behov for sykehuskapasitet bør behandles poliklinisk.

Innspill-til-tannhelseutvalget-vedrorende-narkose-til-tannpasienter-som-har-behov-for-det.pdf