Hilde Vogt Toven på vegne av de odontologisk kompetansesentrene

Vedlagt kommentarer fra de fem odontologiske kompetansesentrene til evalueringen av sentrene, – gjennomført av PwC i 2023.

Kommentarene er samlet fra alle kompetansesentrene

Evaluering-kompetansesentre-kommentarer-til-evalueringsrapporten-jan-2023024.pdf