Inger Lise Uleberg

En generasjon nordmenn sitter i dag igjen med regningen og stadig flere regninger etter arbeid skoletannlegene gjorde på 1960-70 tallet.» Behandlingskonseptet: Extension for prevention» store fyllinger selv om hullene var små eller ikke-eksisterende. Jeg husker selv at skoletannlegen sa at her blir det hull, så her må det bores. (Plettfrie 6-årsjeksler). Nå sitter mange pensjonister igjen med høye regninger for å reparere dette. Gamle amalgamfyllinger fører ofte til dyr etterbehandling. Ikke alle pensjonister har råd til dette, noen lar være å fikse tennene. En fylling med amalgam krever livslang behandling. Nå er det på tide å innføre egenandel og at staten tar regningen. Begynn med de som ble overbehandling på 60-70 tallet!
Pensjonist
ILU