LHL

Hei,

Vedlagt finner dere LHLs innspill til Tannhelseutvalgets arbeid.

Med vennlig hilsen,
Vivian Lam
Rådgiver folkehelse og samfunn

LHLs-innspill-til-Tannhelseutvalget.pdf