Om utvalget

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 11. mai 2023 for å utrede utvalgte strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål i tilknytning til regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

Utvalget har valgt kortnavnet Rushåndhevingsutvalget.

Utvalget skal avgi sin utredning i form av en NOU innen 12 måneder etter oppstart av arbeidet. Utvalget hadde oppstartsmøte i slutten av juni 2023.