Innspillene kan skrives inn i innspillskjemaet under. Av personvernhensyn, vil innspillene ikke offentliggjøres. Innspillene vil bli lest og brukt i arbeidet med strategien. Ettersom strategien vil være av overordnet karakter, vil de enkelte innspillene ikke nødvendigvis gjenfinnes i strategien, men være brukt som bakgrunnsmateriale for arbeidet.

Alle kan gi innspill til pårørendestrategien. Innspillene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og blir fortløpende arkivert i departementets sak- og arkivsystem. Det kan bes om innsyn i innspill som er sendt til departementet, via eInnsyn. Innspill som inneholder taushetsbelagt informasjon vil bli skjermet og unntatt offentlighet. Departementet understreker at alle innspill, uavhengig av om de blir skjermet eller ikke, vil bli vurdert i arbeidet med strategien.

For at vi skal kunne bruke innspillene inn i strategiarbeidet, ber vi om innspill på følgende:

  • Sentrale utfordringer for pårørende som gruppe (både barn, voksne og eldre som pårørende)
  • Pårørendes behov for å kunne leve gode egne liv
  • Pårørendes behov i møtet med helse- og omsorgstjenestene
  • Forslag til løsninger og gode tiltak for å støtte og avlaste pårørende

Det vil være mulig å gi innspill til strategien frem til 15. august.