Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å sende inn innspill.

Innspillsperioden er nå avsluttet. Alle innspill blir lest og vurdert i vårt videre arbeid.

Strategien skal etter planen legges frem våren 2020.