Innspill til system for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten

 

Gjennom denne hjemmesiden ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å samle inn innspill fra helsetjenesten – spesielt de regionale helseforetakene, helseforetakene og godkjente nasjonale kompetansetjenester vedrørende gjennomgang og endringer av styringssystemet for nasjonale kompetansetjenester.

Alle innspillene vil samles og være offentlig på denne hjemmesiden. Frist for å sende inn innspill er 1. oktober 2019.

I fanen «Bakgrunn» er prosessene rundt helhetlig gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester beskrevet.

Departementets vurdering av gjennomgangen av nasjonale kompetansetjenester, forslag til ny organisering og kategorisering, samt videre prosess kan leses under: «Videreføring av nasjonale kompetansetjenester»