Om utvalget

Lavlønnsutvalget ble oppnevnt 10. mars 2023. Utvalget skal levere sin utredning innen 15. juni 2024.

Pressemeldinger

Pressemelding om oppnevning av utvalget: Regjeringen vil se på omfang og utvikling av lave lønninger – regjeringen.no