Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

På jobb for
departementene

DSS leverer fellestjenester til Statsministerens kontor og departementene

DSS profilbilde. Smilende kvinnelig medarbeider.