Designprogram for departementene

Designprogram for departementene

Én felles visuell identitet,
ett designprogram

 Nettstedet for alle som jobber med visuell kommunikasjon
i og for departementene

Designprogrammet

Designprogrammet er vårt verktøy for å forvalte og utvikle en samordnet visuell profil som sikrer felles avsenderidentitet for departementsfelleskapet.

Supplerende designprofiler

Den supplerende designprofilen skal bidra til å gi hvert enkelt departement en tydeligere egenidentitet. Designprofilene er utarbeidet av eksterne designbyråer, innenfor rammen av det overordnede designprogrammet.

Maler

Maler er forhåndsformaterte filer som sikrer korrekt avsenderidentitet og oppfyller gjeldende UU-krav.