2. mai 2016 inviterte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til seminar om program- og porteføljestyring. På seminaret ble det gitt en introduksjon av rammeverket for programstyring (MSP) og en forklaring på sammenhengen mellom prosjektstyring (PRINCE2), programstyring (MSP) og porteføljestyring (MoP). Det ble også gitt en kort introduksjon av Difis nye virkemidler og hvordan disse henger sammen med Prosjektveiviseren.

Klikk her for program, presentasjoner og informasjon om seminaret.

Seminaret ble strømmet og du kan se sendingen her: