Vi gjør det Aftenposten etterlyste på lederplass nylig, nemlig lære raskere og bedre av IKT-prosjekter som ikke lykkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i et intervju med Aftenposten.

JTS

Foto: Ingar Storfjell / Aftenposten

Samfunnsutviklingen krever gode digitale løsninger for innbyggere og næringsliv. Men selv om vi skal tenke stort, må ikke ambisjonsnivået bli for høyt og løsningene for komplekse. Vi skal heller starte smått og eventuelt feile raskt og lære av feilene.
Klikk her for å lese hele saken.