Program for bedre styring og ledelse har utviklet flere tiltak som sammen skal gi statlige toppledere et godt utgangspunkt for å øke digitaliseringstempo. Medfinansieringsordningen er et av disse tiltakene og innebærer at statlige virksomheter kan søke om støtte til deler av sine investeringskostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter. Nå foreslår Regjeringen å øke rammen for finansiering av IKT-prosjekter fra 75 til 105 millioner kroner i 2016.

Det er særlig de mindre prosjektene med stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet som nyter godt av ordningen. Men det stilles store krav til prosjektene. Ingen får penger før de har en forpliktende plan for gevinstrealisering. – Vi er godt i gang med å fornye og forenkle offentlig sektor. Vi trenger et taktskifte i digitaliseringen og her er medfinansieringsordningen et viktig tiltak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, sier til digi.no at han roser utvidelsen av regjeringens medfinansieringsordning.

Hvis du vil lese mer om regjeringens forslag om å øke rammen for medfinansiering av IKT-prosjekter:

Styrker finansieringen av statlige IKT-prosjekter (regjeringen.no)

Øker satsningen på statlige IKT-prosjekter (E24)

Så mye mer penger settes av til IKT i revidert statsbudsjett (digi.no)

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt (difi.no)