Ønsker du dialog med kompetente toppledere fra privat og offentlig sektor om ditt planlagte digitaliseringsprosjekt? Ta kontakt med Digitaliseringsrådet nå! Digitaliseringsrådet hjelper virksomhetene til å lykkes i digitaliseringsprosjektene sine og tilbakemeldingene fra virksomhetslederne som har deltatt har hittil vært svært positive.

Digitaliseringsrådet er sammen med medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av Program for bedre styring og ledelse i staten.

Digitaliseingsrådet

For mer informasjon om Digitaliseringsrådet og lederes erfaring med å bruke Digitaliseringsrådet, klikk her.