Digitaliseringsrådet skal hjelpe virksomhetsledere i offentlig sektor å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Både ved å gi råd til konkrete prosjekter som meldes inn til rådet og ved å bidra til læring på tvers. Etter et halvt år har rådet behandlet ti prosjekter, og oppsummert erfaringer og anbefalinger i en rapport. Svein Kristensen, leder for Digitaliseringsrådet, sier at tilbakemeldingene fra etatslederne så langt er meget gode, og flere har sagt at de bruker rådene aktivt i det videre digitaliseringsarbeidet. Erfaringsrapporten fra Digitaliseringsrådet gjør det nå mulig at alle kan bruke de rådene som er gitt i sitt digitaliseringsarbeid.

digitaliseringsradet-erfaringsrapport

 
Digitaliseringsrådet er en del av Program for bedre styring og ledelse i staten, og skal sammen med medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere få fart på digitaliseringstempo i statlig sektor.

 
Hvis du vil lese Difis nyhetssak om Digitaliseringsrådets erfaringer, klikk her.
Hvis du vil se opptak fra frokostseminaret hvor rapporten ble lagt frem, klikk her.
Hvis du vil lese nyhetssak om Digitaliseringsrådet på digi.no «Reddet statlig IT-prosjekt som ville ha endt i fiasko», klikk her.
Hvis du vil lese mer om Digitaliseringsrådet, medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere, klikk her.