Digitaliseringsrådet skal hjelpe ledere i statlige virksomheter å lykkes med digitaliseringsprosjektene sine. Rådet skal også bidra til at virksomhetene lærer av hverandres suksesser og feil.

18. oktober arrangerer Digitaliseringsrådet frokostseminaret «Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt?». Der vil rådets leder, Svein Kristensen og rådsmedlemmer dele sine erfaringer fra første halvår. I tillegg vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en virksomhetsleder og Difi dele sine refleksjoner.

Digitaliseingsrådet

Vi håper dere har lyst til å høre om erfaringene som presenteres på dette frokostseminaret og bruke dem når dere jobber videre med deres digitaliseringsprosjekter. Erfaringsrapporten fra første halvår vil lanseres på seminaret.

For mer informasjon om frokostseminaret og påmelding, klikk her.

Digitaliseringsrådet en del av Program for bedre styring og ledelse i staten. Sammen med kompetansetilbud i strategisk bruk av IKT for toppledere og  en medfinansieringsordning for små- og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter skal Digitaliseringsrådet øke digitaliseringstempo i statlig sektor. For mer informasjon om de tre tiltakene, klikk her.