– Vi øker tempo i digitaliseringen av offentlig sektor ved å satse mer på små og mellomstore IKT-prosjekter. Medfinansieringsordningen gir en snarvei for gode og lønnsomme digitale løsninger. Svaret på mange digitale utfordringer er ikke statlige gigantprosjekter. Mindre prosjekter kan ofte gi større gevinster og nytte for brukerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ordningen er et av flere tiltak innenfor rammen av Program for bedre styring og ledelse i staten som sammen skal gi statlige toppledere et godt utgangspunkt for å øke digitaliseringstempo.

Medfinansieringsordningen tildeling juni
Klikk her hvis du vil lese mer om saken på regjeringen.no «Millionstøtte gir milliardinnsparing»
Klikk her hvis du vil lese mer om saken på difi.no «Gjør én investert IT-krone til ti»