Årskonferansen for nye ledere i staten finner sted den 29.oktober på Nasjonalgalleriet. Konferansen er en del av et helhetlig tilbud til nye ledere i staten, arrangeres av Difi og er en dag for faglig påfyll og inspirasjon. For nye ledere er det viktig å søke kompetanseheving når man er ny i lederrollen. På denne konferansen settes fokus på ledelsesfaglige temaer som gjenspeiler satsninger og utviklingsspor i Program for bedre styring og ledelse.

Ledere er forskjellige, og veien til godt lederskap må du som ny leder finne selv. Vi gir deg inspirasjon på veien.

På Årskonferansen for nye ledere i staten 2015 gir vi deg perspektiver som kan styrke ditt blikk for ledelse. Per Fugelli, Aslak Sira Myhre, Jan Ketil Arnulf og Stig Roar Wigestrand kommer.

Blikk for bedre ledelse

Link til påmelding finner du her
Link til programmet finner du her