Et av tiltakene i Program for bedre styring og ledelse i staten er at Difi skal etablere og drifte et helhetlig og målrettet kompetansetilbud til ledere i staten. Difi vil gi lederne mulighet til å påvirke utviklingen av nye kompetansetiltak. Derfor samlet de rundt 60 statlige ledere til en workshop i september. Tema var de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen, og hva det krever av ledelseskompetanse. Ønskelisten fra lederne var lang, men de fleste kompetansetiltakene de etterspurte handlet om endringsledelse, arbeidsgiverrollen, digital ledelse, selvledelse, medarbeiderledelse, kommunikasjon og effektive ledergrupper.

noytralt-banner

Lederne på seminaret ga også klare tilbakemeldinger om at det å møte ledere som står i samme utfordringer som dem selv er nyttig. Det ble uttrykt et sterkt ønske om at Difi skal tilby nettverk og mentorordninger. Difi fikk også bekreftet at de bør fortsette å differensiere mellom nye ledere, mellomledere og toppledere når de utvikler nye kompetansetiltak. Hvor i organisasjonen og på hvilket nivå lederne befinner seg, har betydning for hva lederne møter av oppgaver og utfordringer, og for hva lederne trenger av kompetanse. Vil du lese mer om det ledere i staten vil ha av kompetansetiltak, klikk her.

13. desember inviterer Difi HR-ansatte i statlige virksomheter til workshop, der de kan dele erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av ledere. Vil du melde deg på workshop for HR-ansatte, klikk her.

Vil du lese mer om Difis satsning på ledelse og ledelsesutvikling, klikk her.
Vil du lese Aril Haraldsens kommentar på digi.no «Hva er digital ledelse?», klikk her.