Offentlig forvaltning står ved et vendepunkt. Det beskrives tydelig både i Perspektivmeldingen 2017 og av Produktivitetskommisjonen. Å være leder i offentlige sektor handler ikke lenger først og fremst om å forvalte offentlige ressurser under stabile rammebetingelser, men om å forstå hvordan den enkelte virksomhet må endres for å levere mer for mindre. Det krever ny kompetanse og lederne har gitt klar beskjed: de ønsker mer kompetanse på endringsledelse.

 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) følger opp signalet fra offentlige ledere og har iverksatt to konkrete tiltak knyttet til endringsledelse: en møterekke og en serie med podkaster.

 Endring til frokost – en møterekke om endringsledelse

Møterekken handler om endringsledelse i praksis, og det har så langt vært gjennomført to frokostmøter. Neste frokostmøte er 24. mai, og temaet denne gangen er ledelse- og organisasjonsutvikling med utgangspunkt i en ny digital hverdag. To innledere fra Arkivverket kommer for å dele sine erfaringer.

 Difis podkast om endringsledelse

Her diskuteres endringsledelse på en uformell måte og det tas opp ulike dilemma knyttet til tema. Formålet er å dele kunnskap, perspektiver og gi råd basert på både erfaringer og teori. Podkastene består av to deler: endringspraten og endringsnemda. I endringspraten snakkes det om hva endringsledelse er, med utgangspunkt i ulike perspektiver. I endringsnemda diskuteres konkrete case fra lytterne.

Svein Kristensen, leder av digitaliseringsrådet, er gjest i podkast nummer to som handler om digital transformasjon som driver for endring.

Hvis du vil ha endring til frokost eller høre på Difis endringspodd, klikk her.