Sanner

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på konferansen Dialog og Ledelse i regi av ukeavisen Ledelse og Dagens perspektiv, sammen med KS-leder Gunn Marit Helgesen, påtroppende Unio-leder Ragnhild Lied, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olaf Lundteigen og Jonas Gahr Støre.

I konferansen peker Sanner på flere tiltak innenfor Program for bedre styring og ledelse.

– Vi har en god offentlig sektor, men vi kan bli bedre, sier kommunalminister Sanner og viser til Gjørv-kommisjonens rapport som pekte på flere områder der offentlig sektor sviktet 22 juli 2011.»

Statsråden har satt i gang flere tiltak for å reformere offentlig sektor, blant annet har over 1700 tidstyver blitt identifisert. Han peker også på viktige utfordringer i offentlig sektor.

-Å modernisere offentlig sektor handler om å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. Det kommer ikke av seg selv. Vi trenger en serie med tiltak som må gå i samme retning», sier han

Støre berømmer flere av Sanners tiltak, også at han har satt ledelse på dagsorden i det offentlige. Bakgrunnen for at ledelse plutselig kom på alles lepper i byråkratiet er at Sanner har innført egne programmer for ledelse og styring i staten.

-Problemet har vært for mye overstyring og detaljer. Antall målsetninger i tildelingsbrevene var i enkelte tilfeller fordoblet. Man snakket ikke om tildelingsbrev, men tildelingsromaner, sier Sanner.

Hele artikkelen til Ukeavisen Ledelse kan du lese her: Link