Program for bedre styring og ledelse i staten og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) inviterer til frokostseminar om styring.

Mindre detaljstyring og økt handlingsrom til lederne i staten er én av flere strategier for å få bedre gjennomføringskraft og resultater i offentlig sektor. Derfor har kommunal- og moderniseringsministeren og finansministeren ved flere anledninger bedt både politisk- og administrativ ledelse i departementene om å legge vekt på klare mål og tydelige prioriteringer i tildelingsbrevene.  Jostein Askim og Jonas Kjærvik ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, har kartlagt departementenes målstyring av underliggende virksomheter. Kartleggingen viser at norske departementer styrer sine underliggende virksomheter med færre mål i 2015 enn i 2012. På frokostseminaret den 9. mai stiller Askim spørsmål ved om det har skjedd en reell reduksjon i styringssignaler og om virksomhetene har fått et økt handlingsrom? Tidligere finansråd Gjedrem setter mål- og resultatstyring inn i en større sammenheng, og Skarheim deler sine erfaringer fra en statlig virksomhet.

Klikk her for påmelding. (Påmeldingsfrist 2.5.2016)

Program:  

08.00 – 08.30     Frokost

08.30 – 08.40     Velkommen v/Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

08.40 – 09.00    Forvaltningen har lystret regjeringen og redusert antall mål man styrer mot. Gir det økt handlingsrom for virksomhetene? v/Jostein Askim, førsteamanuensis ved UiO, Institutt for statsvitenskap

09.00 – 09.20     Riktig organisering og strategisk styring er avgjørende for god etatsstyring v/Svein Gjedrem, tidligere finansråd

09.20 – 09.40     Autonomi og ansvarlighet – erfaring fra en ytre etat v/Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet

09.40 – 09.50     Spørsmål og diskusjon ledet av Astri Tverstøl, avdelingsdirektør i Finansdepartementet

09.50 – 10.00     Avslutning v/Paal Bjørnestad, statssekretær i Finansdepartementet

Sted:  

Auditoriet Hovedbølet (Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64/68)

Vel møtt!