Det er oppnevnt et nytt arbeidsgiverråd som skal gi virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken. – Virksomhetene i staten er ulike og mangfoldige. Arbeidsgiverrådet skal bidra til at arbeidsgiverpolitikken i større grad er basert på virksomhetenes behov og utfordringer og det skal styrke vårt arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidsgiverrådet består av 15 toppledere for virksomheter som speiler mangfoldet blant statlige virksomheter, og skal ledes av direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. – Dette blir en spennende oppgave, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Vi som leder statlige virksomheter vet at vi står overfor nye krav og forventninger. Arbeidsgiverpolitikken setter rammer for hvordan vi kan løse samfunnsoppdraget vårt. Det nye rådet gir oss som virksomhetsledere en ny posisjon for å påvirke de sentrale rammene. Denne muligheten vil vi benytte, og vi forventer å bli hørt, sier Trommald.

Med opprettelsen av arbeidsgiverrådet følger kommunal- og moderniseringsministeren opp den statlige arbeidsgiverstrategien som ble fastsatt i fjor, og virksomhetenes ønske om et arbeidsgiverråd i staten. Etableringen av rådet harmonerer også godt med målene for Program for bedre styring og ledelse i staten: mindre detaljstyring og flere statlige ledere som tar ansvar og utnytter handlingsrommet sitt!

Hvis du vil vite mer om arbeidsgiverrådet, klikk her.

Program for bedre styring og ledelse i staten arrangerte i fjor et frokostseminar om omstilling hvor blant annet Mari Trommald delte sine erfaringer om hvordan hun har gått frem for å mobilisere til endring i egen virksomhet.

Hvis du vil se Trommalds presentasjon eller opptak av seminaret, klikk her.