I november 2014 presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ny lederplakat i staten. Plakaten formidler overordnede forventninger til alle ledere i staten gjennom viktige kjennetegn ved god statlig ledelse. Det er virksomhetens toppleder som har ansvar for at lederplakaten i staten gjøres gjeldende i egen virksomhet. Det finnes mange måter gjøre lederplakaten gjeldende på, og program for bedre styring og ledelse har laget et forslag til hvordan man kan gå frem.

Hver virksomhet har ulike utfordringer, og derfor vil de forskjellige elementene i lederplakaten ha varierende betoning i ulike virksomheter. Det er derfor viktig at lederplakaten i staten tilpasses til egen virksomhet. Samtidig er det viktig å huske på at alle elementene i lederplakaten skal ivaretas.

Her kan du lese mer om lederplakaten i staten.

Her kan du lese mer om hvordan din virksomhet kan jobbe med lederplakaten i staten.

Her kan du se hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbet med å tilpasse lederplakaten i staten til sin virksomhet.

Her kan du se hvordan Arbeidstilsynet jobbet med å tilpasse lederplakaten i staten til sin virksomhet.