Her er utfordringene programmet svarer på

– Utviklingstakten i samfunnet er så høy at vi ikke har tid til å bli stående og se oss i speilet – vi må vende blikket utover og fremover og forstå hva borgerne og samfunnet vil kreve av oss i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.Vi må legge forholdene til rette for nytenkning og nye løsninger til beste for innbyggere og næringsliv.

Norsk forvaltning scorer høyt på internasjonale rangeringer, og det er massevis av flinke ledere i staten. Mye er bra, men vi har forbedringspotensial på flere områder:

  • Gjørv-kommisjonen har pekt på viktige utfordringer knyttet til offentlig sektors gjennomføringsevne. Det er for lite fokus på resultater
  • Undersøkelser gjennomført av Universitetet i Oslo viser at antall mål for virksomheter i statsforvaltningen økte kraftig fra 2004 til 2012
  • Konsulentselskapet Rambøll har avdekket at 70 prosent av IT-lederne i staten mener at manglende IKT-kompetanse i beslutningsprosessene er en barriere for å nå virksomhetens mål IT i praksis
  • Riksrevisjonen, Difi og OECD peker på at det gjøres utilstrekkelige konsekvensvurderinger og kvalitetssikring før vi tar beslutninger om nye offentlige tiltak eller reformer.Riksrevisjonen
  • Både innbyggere og medarbeidere mener vi ikke løser oppgavene effektivt nok i staten. InnbyggerundersøkelsenMedarbeiderundersøkelsen i staten

ressursbruk

Medarbeidere i staten er kritiske til om oppgavene løses effektivt, og om virksomhetene har nødvendig handlingsrom (Kilde Medarbeiderundersøkelsen 2013)

 

Kategorier: Nyheter