Medlemmer

Gunnar Bovim, Trondheim, leder

Lege, nevrolog, professor, styreleder Oslo universitetssykehus, styreleder Innovasjon Norge, tidligere rektor NTNU, direktør St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge

Morten Dæhlen, Oslo

Professor informatikk UiO, styreleder Ahus, leder dScience-senter for data og beregningsvitenskap UiO, tidligere dekan fakultet for MatNat UiO

Magne Wang Fredriksen, Sande i Vestfold

Generalsekretær MS Forbundet, tidligere generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, styreleder i Hjernerådet og medlem av HODs Kontaktforum

Olav Helge Førde, Tromsø

Lege, dr.med. prof.em. ved UiT, helsetjenesteforskning, tidligere dekan ved det medisinske fakultet, områdeleder for medisin og helse i Norges forskningsråd, styreleder for Helse Nord og styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Ellen Margrethe Hoxmark, Trondheim

Psykolog PhD, Leder for NAPHA – nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, tidligere senterleder RVTS Midt og psykologspesialist ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Vegard Iversen, Steinkjer

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Trøndelag, tidligere fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag og rektor Steinkjer videregående skole

Marit Karlsen, Kautokeino

Fastlege i Kautokeino, spesialist i allmennmedisin, medlem av Legeforeningens sentralstyre og styremedlem i Allmennlegeforeningen. Fastlege på Sortland fra 14. februar 2022

Iren Mari Luther, Oslo

Leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, tidligere erfaring som sykepleier og hjelpepleier, flere verv som tillitsvalgt

Anne-Grethe Naustdal, Sunnfjord

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, tidligere dekan ved avd. for samfunnsfag i Sogndal, studieleder ved sykepleierutdanningen i Sogn og Fjordane, en rekke verv regionalt og nasjonalt knyttet til UH-sektoren. Sykepleier, master i org. og ledelse og førstelektor i helsefag.

Magne Nicolaisen, Tromsø

Kommunaldirektør helse og omsorg i Tromsø kommune, tidligere samhandlingssjef UNN og regiondirektør i KS Nord-Norge. Jobbet med flere reformer og prosjekter i helse- og omsorgstjenesten både regionalt og nasjonalt

Rebwar Saleh, Oslo

Farmasøyt, klinisk farmasøyt barn og nyfødt avdeling, har jobbet med rådgivning, rekruttert farmasøyter (også utenlandske) og har hatt verv nasjonalt og internasjonalt i (farmasi) organisasjoner

Torbjørn Solberg, Bodø

Forbundsstyremedlem i Norsk sykepleierforbund, virksomhetsleder i Bodø kommune. Tidligere sykepleier, avdelingsleder, rådgiver, hovedtillitsvalgt og journalist

Lisbeth Sommervoll, Tønsberg

Lege, adm.dir. i Vestre Viken HF, tidligere viseadm.dir. fag, pasientsikkerhet og samhandling ved OUS, direktør medisinsk divisjon Ahus

Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen

Forbundsleder i Delta, tidligere foretaks- og konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

Kristin Kornelia Utne, Oslo

Lege, hematolog, PhD, leder Yngre legers forening og styremedlem i Legeforeningens sentralstyre

Anne Turid Wikdahl, Bærum

Utviklingsdirektør i Spekter, tidligere arbeidslivsdirektør, fagsjef og spesialrådgiver i Spekter og personal- og forhandlingssjef i Jernbaneverket