Om kommisjonen

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Kommisjonen består av 16 medlemmer og er ledet av Gunnar Bovim.

Formålet er å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Kommisjonen skal legge frem sin utredning (NOU) innen 1. februar 2023.

Innspillsmøte 3. oktober kl. 16:00 – 19:00

Mer informasjon ligger under fanen «Aktuelt».

Aktuelt

Her er pressemeldingen som ble lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside i forbindelse med oppnevnelsen.

Les kommisjonens mandat i PDF-format.