Aktuelt

Helsepersonellkommisjonen inviterer til møte mandag 3. oktober kl. 16:00 – 19:00

Det har vært stor interesse for kommisjonens arbeid og mange har ønsket et møte. Vi ønsker derfor å invitere til et møte mandag 3. oktober. Møtet vil finne sted i Auditoriet i R5 (Akersgata 59 i Oslo) fra kl. 16:00 til 19:00.

Møtet er åpent for organisasjoner og enkeltpersoner som har interesse for kommisjonens arbeid og som ønsker å gi innspill og delta i diskusjoner knyttet til fremtidig personell i helse- og omsorgssektoren. Det er kun 100 plasser tilgjengelig i lokalet og for at flest mulig kan få mulighet til å komme, kan vi bare gi et begrenset antall plasser til hver organisasjon.

Møtet streames på www.regjeringen.no/innspillsmøtehelsepersonellkommisjonen, lenken blir aktivisert rett før arrangementet starter.

Send påmelding til helsepersonellkommisjonen@hod.dep.no. .

Det blir lett servering.

Gi innspill til Helsepersonellkommisjonen

Kommisjonen skal møtes til et to-dagers møte på Lillestrøm onsdag 9. og torsdag 10. februar. I forbindelse med møtet er en del sentrale organisasjoner og hovedsammenslutninger invitert til å gi sine innspill til kommisjonen.

Helse- og omsorgssektoren er stor og mangfoldig og det er en rekke organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner som har tanker om Helsepersonellkommisjonens arbeid og kan tenkes å ønske å bidra. Kommisjonen er særlig opptatt av innspill som direkte vil bidra til å belyse de spørsmålene og problemstillingene som trekkes frem i mandatet.

Slike innspill kan gis under fanen «Innspill».