Program innspillsmøte for Helsepersonellkommisjonen

Mandag 3. oktober 2022 kl. 16:00 – 19:00

Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59, 0030 Oslo

NB! Ta med gyldig legitimasjon for inngang i R5. Det er mulig å ta med en veske, PC-veske, liten ryggsekk e.l. men ikke større kofferter av sikkerhetsårsaker

Møtet vil streames, og det vil være mulig å sende inn spørsmål eller gi korte kommentarer via e-post helsepersonellkommisjonen@hod.dep.no under møtet. www.regjeringen.no/innspillsmøtehelsepersonellkommisjonen). Lenken blir aktivisert kort tid før møtet.

15:30–16:00         Enkel bevertning med kaffe, te og vann

16:00–       Innledning ved kommisjonsleder Gunnar Bovim

Det inviteres deretter til en diskusjon og åpnes for spørsmål og kommentarer knyttet til tema som omfatter:

Det er fortsatt noen plasser tilgjengelige i Auditoriet. Send e-post til helsepersonellkommisjonen@hod.dep.no dersom du vil delta fysisk på møtet.

Vennlig hilsen, og velkommen

Gunnar Bovim

kommisjonsleder