YouTube-kampanjer, Valgomat og teikneseriehefte er mellom tiltaka som får tilskot frå Valdirektoratet. I alt 15 søkarar får innvilga søknadene sine. Valdirektoratet har behandla ferdig søknadene om tilskot til informasjonstiltak i samband med stortings- og...