Tre av #UngIDag- utvalgets medlemmer deltok med innlegg og i panelsamtale på konferansen «Kropp: Press og stress for barn og unge?» Dette er myndighetenes årlige likestillingskonferanse, som fant sted 4. mars på Thon Hotell Opera i Oslo.

Kroppspress er en likestillingsutfordring, og urealistiske skjønnhetsidealer kan oppleves som trangt og stressende for mange unge.

Christianne Vadseth, som er skoleelev, deltok i en panelsamtale hvor Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande snakket med ungdommer om hvordan unge opplever kroppspress i dag.

Mira Sletten, forsker II ved OsloMet, holdt innlegget » Samfunnsmessige forklaringer og individuelle konsekvenser. Hva er løsningen?»

Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista, holdt innlegget » Hvilket forbilde ser du i speilet?»