Utvalget skal gi en tilstandsvurdering av likestilling mellom gutter og jenter innenfor disse arenaene. På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og utfordringene utvalget definerer, skal utvalget også foreslå tiltak som vil bidra til økt likestilling for den enkelte og i samfunnet.