Brødteksten er hovedteksten i en nyhetsartikkel og forteller mer om saken.

De viktigste opplysningene kommer ofte først, og de mindre viktige følger til slutt. Vi kan sammenligne dette med en omvendt pyramide. Leseren trenger ikke lese hele saken for å få med seg hva den handler om.

Brødteksten kan gjengi og utfylle informasjon vi finner i tittel, ingress, bilde og bildetekster.

Kilde: https://www.norsksidene.no/