Bodø – Frafall i utdanningsløpet

23.mai 2018 arrangerte Stoltenbergutvalget et møte i Bodø om frafall i utdanningsløpet der vi fikk innspill om årsaker, tiltak og konsekvenser. Her lærte vi fra forskere og praksisfeltet om utdanningsmønstre for gutter og jenter, sårbare overganger i skolen, hvordan oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og skolene jobber sammen for å forhindre frafall og hvordan sysselsette unge som har falt fra utdanningsløpet.

Fra venstre: Camilla Stoltenberg, Kjetil Sletteng Ulvik, Reidar Dundas, Geir Ludvig Næstby, Susanne Lupton, Unn Doris Karlsen Beck, Ingrid Fylling, Cecilie Høj Anvik, Ronny Olsen, Kari Vea Salvanes

Program for innspillsmøte i Bodø

Trondheim – Psykososial utvikling og utfordringer

I Trondheim 28.mai 2018 fikk Stoltenbergutvalget innspill om fra forskere, skoleledelse, lærere og helsepersonell om hva gutter og jenters psykososiale utvikling og utfordringer. Det ble blant annet diskusjon om tverretatlig samarbeid og koordinering i utdannings- og helsesektor med henblikk på utfordringer som er særskilte for gutter og jenter, herunder blant annet atferdsproblemer, psykiske lidelser, lærevansker og spesialundervisning.

Camilla Stoltenberg og Camilla Trud Nereid

Program for innspillsmøte i Trondheim

Bergen – Overgang mellom barnehagen og skole

Stoltenbergutvalget dro til Bergen 31.mai 2018 og fikk innspill om overgangen mellom barnehagen og skole, herunder tidlig innsats, leseferdigheter og modning. Vi fikk innspill fra forskere og praksisfeltet, og det ble en felles diskusjon rundt kartleggingsprøver, skolestart, oppvekstvilkår, tidlig barndom og sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Kjell Salvanes presenterer forskning for deltakerne på innspillsmøtet

Program for innspillsmøte i Bergen